Categorieën
Financieel

Veranderingen autobelastingen in 2017

Welke veranderingen voor de autobelastingen in 2017 voert de overheid door? Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde de Tweede Kamer de Autobrief II en kwam daarin met een aantal belangrijke wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om een verlaging van de aanschafbelasting, een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (verhoging voor diesels) en een verlaging van het algemeen bijtellingspercentage. Er komt tussen 2017 en 2020 bovendien een versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s.

Verlaging Aanschafbelasting Personenauto’s 2017 tot 2020

De overheid verlaagt de aanschafbelasting voor personenauto’s. De autobelasting zal per 2017 lager uitvallen, waardoor het goedkoper wordt om een nieuwe auto (of motor) te kopen. In de volksmond staat deze aanschafbelasting bekend als de bpm. De bpm zal voor 2020 worden verlaagd met 14,7%, waardoor het de komende jaren voordeliger wordt om een nieuw motorvoertuig aan te schaffen. Dit moet ervoor zorgen dat een aantal oudere auto’s vervangen zullen worden door nieuwe en meer zuinige exemplaren.

Voor meer informatie over de verlaging van de aanschafbelasting: klik hier

Verlaging Motorrijtuigenbelasting 2017 tot 2020

Een andere verandering in de autobelastingen vanaf 2017 heeft betrekking op de motorrijtuigenbelasting. Deze betalen alle eigenaren van een auto aan de Belastingdienst. De belasting staat ook wel bekend als de wegenbelasting en is afhankelijk van het type voertuig en vooral het gewicht daarvan. Daarnaast is ook de provincie waarin de auto op naam gezet wordt van invloed op de kosten. De overheid heeft aangegeven deze autobelasting vanaf 2017 voor alle personenvoertuigen te gaan verlagen, waardoor het goedkoper wordt om een eigen auto te rijden.

Voor meer informatie over de verlaging van de motorrijtuigenbelasting: klik hier

Verhoging Motorrijtuigenbelasting Diesels 2017 tot 2020

Hier staat aan de andere kant tegenover dat er juist sprake is van een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende dieselauto’s. Het gaat dan zowel om de dieselpersonenvoertuigen als de dieselbestelauto’s. Deze verandering in de autobelastingen gaat overigens niet al per 2017 in, in plaats daarvan wordt de verhoging op 1 januari 2019 van kracht. Dit moet er opnieuw voor zorgen dat er minder vervuilende auto’s op de weg overblijven, waardoor we kunnen werken aan een betere luchtkwaliteit door middel van beperkte (CO2-)uitstoot.

Voor meer informatie over de verhoging van de motorrijtuigenbelasting: klik hier
Verlaging Algemeen Bijtellingspercentage 2017 tot 2020

De veranderingen in de autobelasting in 2017 hebben ook betrekking op de bijtelling. Sterker nog, er is sprake van twee belangrijke veranderingen. Het gaat ten eerste om een verlaging van het algemeen bijtellingspercentage per 1 januari 2017. Voorheen bedroeg het algemene tarief 25% per jaar. Vanaf 2017 is dit nog 22% per jaar, waardoor alle zakelijke rijders daar voordeel bij hebben. Bovendien wordt het aantal bijtellingscategorieën teruggebracht van 4 naar 2, om de verschillende berekeningsmogelijkheden eenvoudiger te maken.

Voor meer informatie over de verlaging van het algemeen bijtellingspercentage: klik hier

Versterking fiscale stimulering Volelektrische auto’s 2017 tot 2020

Tenslotte wil de overheid door middel van de veranderingen voor de autobelastingen in 2017 meer nadruk leggen op de stimulans voor elektrische auto’s. Dit hangt samen met de wijziging van het aantal bijtellingscategorieën. Voortaan geldt er een tarief van 22% voor alle leaseauto’s, behalve voor elektrische auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten. Zij kunnen rekenen op een laag tarief van 4% per jaar. Op die manier probeert de overheid door middel van de autobelastingen vanaf 2017 aan te sturen op een groter aantal elektrische auto’s op de weg.

Voor meer informatie over de fiscale stimulering voor volelektrische auto’s : klik hier

Welke invloed hebben de veranderingen in de autobelastingen vanaf 2017 op jou?

Relevante zoekwoorden: bijtelling auto overzicht

Categorieën
Financieel

Versterking fiscale stimulering volelektrische auto’s 2017: slechts 4% bijtelling

De overheid gebruikt een sterkere fiscale stimulering voor volelektrische auto’s, om die vanaf 2017 extra aantrekkelijk te maken. Het kabinet heeft zich tot doel gesteld om vanaf 2035 alleen nog auto’s te verkopen die volledig emissievrij zijn. Dat betekent dat het gaat om auto’s die bijvoorbeeld rijden op elektriciteit. Dat moet er voor zorgen dat er vervolgens vanaf 2050 alleen nog maar auto’s rijden die geen CO2 meer uitstoten.

Het kabinet heeft daarom gekozen voor een versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s vanaf 2017. Het lage tarief voor de bijtelling van 4% per jaar blijft gelden voor deze auto’s, terwijl er voor de overige modellen een tarief van 22% per jaar gaat gelden. Daarnaast zijn elektrische auto’s volledig vrijgesteld van mrb en bpm.

Alleen nog voordeel voor volelektrische auto’s

De versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s vanaf 2017 heeft echter ook ter gevolg dat de hybride-modellen kunnen rekenen op minder ondersteuning. De hybride auto’s passen niet meer binnen het beleid om alleen de auto’s die zeer zuinig rijden te blijven stimuleren. De auto’s rijden minder kilometers elektrisch dan op voorhand verwacht. Het kabinet is daarom voornemens om de voordelen voor plugin-hybride modellen af te bouwen. Dat betekent in eerste instantie dat zij vanaf 2017 gewoon in het reguliere tarief van 22% bijtelling per jaar vallen.
Halftarief mrb plug-in hybride auto’s

Voor particulieren blijft het voorlopig wel aantrekkelijk om een plugin-hybride auto te kopen. Dat komt door het halftarief voor de mrb voor deze modellen. Het betekent dat het voor particulieren nog aantrekkelijker blijft om (tweedehands) een plugin hybride auto te kopen.

Op termijn zal de overheid ook die voordelen waarschijnlijk af gaan bouwen. Voor de zakelijke rijder is dat al het geval, waardoor alleen de volelektrische auto nog de kans biedt om te profiteren van de versterking van de fiscale stimulering van 2017.

Wat vind jij van de keuze van het kabinet om alleen de volelektrische auto’s nog te blijven stimuleren met de laagste bijtelling?

Relevante zoekwoorden: 4 bijtelling 2017, 4 procent bijtelling, 4 procent bijtelling 2017, 4% bijtelling 2017, verandering bijtelling, elektrische auto 4 bijtelling, bijtelling 4 procent

Categorieën
Financieel

Verlaging motorrijtuigenbelasting 2017 tot 2020: reguliere voertuigen worden goedkoper

De verlaging van de motorrijtuigenbelasting vanaf 2017 maakt het gebruik van reguliere voertuigen goedkoper. Tot die reguliere modellen behoren alle personen- en bestelauto’s die niet behoren tot de meest vervuilende categorie op basis van diesel.

Het betekent in de praktijk dat de verlaging van de motorrijtuigenbelasting tussen 2017 en 2020 de bezitter van een regulier voertuig voordeel op zal leveren. Daarnaast gaat ook de aanschafbelasting (bpm) omlaag, waarmee de overheid ervoor wil zorgen dat de belastingen op auto’s wat zullen dalen, wat het aantrekkelijker moet maken om nieuwe modellen aan te schaffen. Het doel daarmee is om de meest vervuilende modellen uit het wagenpark van Nederland te krijgen.

Lagere belasting op gebruik van voertuigen

De overheid verlaagt de motorrijtuigenbelasting voor bijna alle auto’s. Het gaat om een verlaging van gemiddeld 2%, waarbij de concrete verlaging onder andere afhangt van het gewicht van de auto en de provincie waarin deze gereden wordt. Het gewicht bepaalt grotendeels de hoogte van de wegenbelasting, de provincie mag daarover vervolgens opcenten berekenen. De daling van gemiddeld 2% kan per jaar enige tientjes aan voordeel opleveren, waardoor het goedkoper wordt om een auto te bezitten.

Verhoging voor mrb voor meest vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s

Uiteraard moet het geld voor de verlaging van de motorrijtuigenbelasting tussen 2017 en 2020 ergens vandaan komen. De overheid verhoogt aan de andere kant de mrb voor de meest vervuilende diesels. Het gaat dan zowel om de dieselpersonenauto’s als de dieselbestelauto’s.

De overheid heeft het doel om die auto’s zoveel mogelijk te laten vervangen door meer zuinige modellen. Vandaar dat de motorrijtuigenbelasting voor die auto’s wordt verhoogd, waardoor het aan de andere kant mogelijk is deze belasting te verlagen voor praktisch alle andere modellen.
Wat vind jij van de verlaging van de motorrijtuigenbelasting vanaf 2017 voor bijna alle voertuigen?

Categorieën
Financieel

Verlaging Algemeen Bijtellingspercentage 2017: standaard 22 procent bijtelling per jaar

De overheid verlaagt het Algemeen Bijtellingspercentage vanaf 2017. Dat betekent dat het gemiddeld genomen goedkoper wordt om een auto van de zaak te rijden, wanneer er sprake is van meer dan 500 privékilometers per jaar. In dat geval berekent de fiscus bijtelling over de zakelijke auto.

De afgelopen jaren hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden met betrekking tot de bijtelling. Het resultaat daarvan is dat we vooral veel zuinige en kleinere auto’s zijn gaan rijden. De voordelen voor de kleine en relatief zuinige auto’s zijn inmiddels verdwenen. Daar staat tegenover dat het Algemeen Bijtellingspercentage vanaf 2017 verlaagd wordt tot 22%, waar dat eerder nog 25% per jaar was.
Eerste toelating vanaf 1 januari 2017

De verlaging van het Algemeen Bijtellingspercentage vanaf 2017 geldt voor alle auto’s die vanaf 1 januari 2017 hun eerste toelating op de Nederlandse openbare weg krijgen. Een leaseauto krijgt dan standaard een bijtelling van 22% per jaar, in plaats van de huidige 25%.

Een auto met een cataloguswaarde van €35.000 levert bij 42% inkomstenbelasting dan dus een netto bijtelling per maand op van €269,50. Op basis van 25% bijtelling per jaar was dat voorheen nog €306,25. De verlaging leidt daarmee effectief tot €36,75 aan netto voordeel per maand, voor zakelijke rijders die hun auto meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden.

Verlaagde bijtelling voor zeer zuinige auto’s

De nieuwe bijtelling van 22% per jaar geldt voor alle zakelijke auto’s, behalve de zeer zuinige modellen. De overheid bedoelt daarmee elektrische auto’s, die geen CO2 uitstoten. Die zeer zuinige modellen worden aangeslagen voor slechts 4% bijtelling per jaar. Dat betekent op basis van hetzelfde percentage inkomstenbelasting een netto bijtelling van slechts €49 per jaar. De overheid wil er met de verlaging van het Algemeen Bijtellingspercentage vanaf 2017 voor zorgen dat het systeem eenvoudiger wordt, waarbij het voordeel voor kleine en zuinige auto’s enigszins gemiddeld wordt met de relatief hogere kosten voor andere modellen.

Wat vind jij van de verlaging van het bijtellingstarief, ten opzichte van het verdwijnen van de verschillende extra voordelige categorieën voor de bijtelling?

Categorieën
Financieel

Verlaging aanschafbelasting 2017 tot 2020: 14,7 procent minder bpm

Het kabinet verlaagt de aanschafbelasting vanaf 2017. In vier jaar tijd zal de bpm steeds een beetje verder teruglopen, waardoor het uiteindelijk tot 14,7% voordeliger wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. De overheid heeft aangegeven op termijn helemaal af te willen van deze belasting op de aankoop van nieuwe auto’s. De huidige verlaging van de aanschafbelasting is wat dat betreft een eerste stap, die een verdere daling mogelijk zal maken.

Houd er rekening mee dat de dieseltoeslag helaas is uitgezonderd van deze afbouw. De toeslag wordt dan ook niet meegenomen in de berekening van de lage tarieven. Dat betekent in de praktijk dat dieselauto’s relatief zwaar belast zullen worden, ook bij aanschaf.
Nieuwe berekening voor de bpm

Er vindt een verlaging van de aanschafbelasting tussen 2017 en 2020 plaats. Daarnaast zal de overheid een nieuwe methode gaan hanteren voor de berekening van de bpm. In het vervolg zal er sprake zijn van scherpere grenzen voor de CO2-uitstoot van auto’s die rijden op benzine en op diesel. Het vaste deel van de belasting stijgt van €175 naar €350. Aan de andere kant zal het CO2-component met hetzelfde deel dalen. Dit leidde in 2016 nog tot een vergelijkbaar bedrag aan bpm. Het tarief voor auto’s die weinig CO2 uitstoten zal snel dalen. Dat betekent voordeel voor zuinige personenauto’s in het kleine en middensegment.

Verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017

De verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017 zorgt ervoor dat het voordeliger wordt om een nieuwe auto aan te schaffen. Op die manier wil het kabinet zoveel mogelijk mensen stimuleren om hun oude(re) (en vervuilende) auto in te ruilen voor een nieuw model. Dit moet zorgen voor een vernieuwing van het wagenpark, waardoor we de uitstoot van CO2 op landelijk niveau verder omlaag kunnen brengen.

Zal de verlaging van de aanschafbelasting vanaf 2017 ervoor zorgen dat jij eerder bereid bent een nieuw model aan te schaffen?

Categorieën
Financieel

Verhoging Motorrijtuigenbelasting Diesels 2017 tot 2020

De overheid voert een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor diesels door. Het gaat om een verhoging voor dieselauto’s zonder roetfilter, die zal ingaan per 1 januari 2019. Dit moet ervoor zorgen dat de vervuilende diesels zoveel mogelijk van de weg verdwijnen, waardoor de luchtkwaliteit aanzienlijk zal toenemen.

Het gaat om oude dieselauto’s zonder roetfilter die meer fijnstof uitstoten dan nieuwe modellen. Door de motorrijtuigenbelasting daarvoor te verhogen wil de overheid eigenaren stimuleren om de auto’s in de ruilen voor een nieuw model. De luchtkwaliteit zal verbeteren, terwijl gebruikers met het nieuwe model kunnen rekenen op een lagere motorrijtuigenbelasting.

Motorrijtuigenbelasting diesels zonder roetfilter

Het gaat om een verhoging van de motorrijtuigenbelasting van diesels die in de fabriek nog niet standaard een roetfilter hebben gekregen. De wegenbelasting voor deze modellen zal, inclusief opcenten, met 15% omhoog gaan. Dat betekent voor een gemiddelde dieselpersonenauto met een gewicht van 1.350 – 1.450 kilogram een extra kostenpost van €225 per jaar. De gemiddelde dieselbestelauto van een ondernemer zal €62 per jaar duurder worden, waardoor het ook voor hen de moeite waard is om de oude en vervuilende diesel aan de kant te zetten.
Verhoging motorrijtuigenbelasting diesels per 1 januari 2019

De verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor diesels gaat overigens niet meteen in 2017 in. De maatregel maakt onderdeel uit van het pakket dat staatssecretaris Wiebes aankondigde in de Autobrief II. Dit zijn maatregelen die tussen 2017 en 2020 geïmplementeerd worden, om er de komende jaren voor te zorgen dat het wagenpark in Nederland een stuk minder vervuilend zal worden.

De verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende diesels geldt per 1 januari 2019. Dit biedt eigenaren de kans om voor die tijd een schonere auto te kopen, zodat zij geen last zullen hebben van een verhoging van de kosten.

Wat vind jij van de verhoging van de wegenbelasting voor vervuilende diesels?

Categorieën
Financieel

De Lease Favoriet van 2017

Benieuwd naar de lease favoriet van 2017? We zetten de populairste leaseauto’s voor 2017 voor je op een rij. Het gaat om een aantal nieuwe modellen van bijvoorbeeld Alfa Romeo, Audi en BMW die een groot aantal zakelijke rijders zullen aanspreken.

Nieuwe leasefavorieten in 2017

Alfa Romeo Giulia

De eerste leasefavoriet voor 2017 is van Alfa Romeo, een merk dat wel een populaire leaseauto kan gebruiken. De Alfa Romeo Giulia moet de reïncarnatie van dit merk gaan vormgeven. De sportiefste versie is goed ontvangen, de kans is groot dat ook de versies voor de lease het goed gaan doen.

Alfa Romeo Giulia (Bron: www.alfaromeo.nl)

Audi Q2 en A5

Audi wedt in 2017 op twee paarden: de Q2 en de A5. De Audi Q2 is een stuk opvallender en is meer uitgesproken dan we gewend zijn. Het lijkt op een hogere Audi A1, waardoor het een auto is die waarschijnlijk ook vrouwen goed aan zal spreken. De nieuwe A5 van Audi zorgt voor een frisse blik op deze tijdloze klassieker.

Audi Q2, Audi A5 (Bron: www.audi.nl)

BMW 5-serie en X3

Ook BMW zet twee auto’s in voor de leasefavoriet van 2017. Het gaat om de vernieuwde 5-serie en de X3. De 5-serie is een van de belangrijkste auto’s voor het merk, terwijl de X3 zich positioneert tussen de compacte SUV X1 en het grootste SUV-model, de X5. Het wordt daardoor vanzelfsprekend aardig druk in dat segment.

BMW X3, BMW 5-serie (Bron: www.bmw.nl)

Citroën C3

Citroën gaat met de nieuwe C3 terug naar een betaalbaar en opvallend vrolijk design. De compacte auto is voordelig verkrijgbaar en zou daarmee zomaar eens een populaire leaseauto voor 2017 kunnen worden.

Citroën C3 (Bron: www.citroen.nl)
Ford Ka

Ook Ford hoopt met de Ka het compacte segment voor zich te winnen. De Ka biedt wat meer ruimte en heeft een lagere prijs. Daar staat aan de andere kant tegenover dat de Ford Ka geen leasefavoriet voor 2017 zal worden op basis van het design.

Ford Ka+ (Bron: www.ford.nl)

Welke auto is jouw leasefavoriet voor 2017?