Veranderingen autobelastingen in 2017

Welke veranderingen voor de autobelastingen in 2017 voert de overheid door? Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurde de Tweede Kamer de Autobrief II en kwam daarin met een aantal belangrijke wijzigingen. Het gaat bijvoorbeeld om een verlaging van de aanschafbelasting, een verlaging van de motorrijtuigenbelasting (verhoging voor diesels) en een verlaging van het algemeen bijtellingspercentage. Er komt tussen 2017 en 2020 bovendien een versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto’s.

Verlaging Aanschafbelasting Personenauto’s 2017 tot 2020

De overheid verlaagt de aanschafbelasting voor personenauto’s. De autobelasting zal per 2017 lager uitvallen, waardoor het goedkoper wordt om een nieuwe auto (of motor) te kopen. In de volksmond staat deze aanschafbelasting bekend als de bpm. De bpm zal voor 2020 worden verlaagd met 14,7%, waardoor het de komende jaren voordeliger wordt om een nieuw motorvoertuig aan te schaffen. Dit moet ervoor zorgen dat een aantal oudere auto’s vervangen zullen worden door nieuwe en meer zuinige exemplaren.

Voor meer informatie over de verlaging van de aanschafbelasting: klik hier

Verlaging Motorrijtuigenbelasting 2017 tot 2020

Een andere verandering in de autobelastingen vanaf 2017 heeft betrekking op de motorrijtuigenbelasting. Deze betalen alle eigenaren van een auto aan de Belastingdienst. De belasting staat ook wel bekend als de wegenbelasting en is afhankelijk van het type voertuig en vooral het gewicht daarvan. Daarnaast is ook de provincie waarin de auto op naam gezet wordt van invloed op de kosten. De overheid heeft aangegeven deze autobelasting vanaf 2017 voor alle personenvoertuigen te gaan verlagen, waardoor het goedkoper wordt om een eigen auto te rijden.

Voor meer informatie over de verlaging van de motorrijtuigenbelasting: klik hier

Verhoging Motorrijtuigenbelasting Diesels 2017 tot 2020

Hier staat aan de andere kant tegenover dat er juist sprake is van een verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende dieselauto’s. Het gaat dan zowel om de dieselpersonenvoertuigen als de dieselbestelauto’s. Deze verandering in de autobelastingen gaat overigens niet al per 2017 in, in plaats daarvan wordt de verhoging op 1 januari 2019 van kracht. Dit moet er opnieuw voor zorgen dat er minder vervuilende auto’s op de weg overblijven, waardoor we kunnen werken aan een betere luchtkwaliteit door middel van beperkte (CO2-)uitstoot.

Voor meer informatie over de verhoging van de motorrijtuigenbelasting: klik hier
Verlaging Algemeen Bijtellingspercentage 2017 tot 2020

De veranderingen in de autobelasting in 2017 hebben ook betrekking op de bijtelling. Sterker nog, er is sprake van twee belangrijke veranderingen. Het gaat ten eerste om een verlaging van het algemeen bijtellingspercentage per 1 januari 2017. Voorheen bedroeg het algemene tarief 25% per jaar. Vanaf 2017 is dit nog 22% per jaar, waardoor alle zakelijke rijders daar voordeel bij hebben. Bovendien wordt het aantal bijtellingscategorieën teruggebracht van 4 naar 2, om de verschillende berekeningsmogelijkheden eenvoudiger te maken.

Voor meer informatie over de verlaging van het algemeen bijtellingspercentage: klik hier

Versterking fiscale stimulering Volelektrische auto’s 2017 tot 2020

Tenslotte wil de overheid door middel van de veranderingen voor de autobelastingen in 2017 meer nadruk leggen op de stimulans voor elektrische auto’s. Dit hangt samen met de wijziging van het aantal bijtellingscategorieën. Voortaan geldt er een tarief van 22% voor alle leaseauto’s, behalve voor elektrische auto’s die 0 gram CO2 per kilometer uitstoten. Zij kunnen rekenen op een laag tarief van 4% per jaar. Op die manier probeert de overheid door middel van de autobelastingen vanaf 2017 aan te sturen op een groter aantal elektrische auto’s op de weg.

Voor meer informatie over de fiscale stimulering voor volelektrische auto’s : klik hier

Welke invloed hebben de veranderingen in de autobelastingen vanaf 2017 op jou?

Relevante zoekwoorden: bijtelling auto overzicht